Exempel på frågeställningar att utgå ifrån inom respektive arbetsgrupp

Det finns ett antal frågor som har fått utgöra grund för diskussionerna i de olika arbetsgrupperna.

Biodrivmedel

 • Hur utnyttjas en begränsad biomassaresurs på effektivaste sätt?
 • Vilken är den bästa mixen av olika förnybara drivmedel?
 • Vilken potential finns tillgänglig (nationellt / internationellt)
 • Hur stimuleras utvecklingen bäst?
 • Hur kan man utforma och sätta samman effektiva paket av styrmedel?
 • Hur påverkas vi av internationell utveckling, t.ex. EU:s betydelse?

Fordonsutveckling

 • Hur långt kan man komma med specifik bränsleförbrukning och vad kostar det?
 • Vad blir kostnaden för elfordon på sikt och hur snabbt kan de introduceras?
 • Vad krävs av infrastrukturutvecklingen och arbetet med denna?
 • Hur påverkas vi av internationell utveckling, t.ex. EU:s betydelse?
 • Hur kan man utforma och sätta samman effektiva paket av styrmedel?

Kollektivtrafik och Stadsplanering

 • Hur mycket av personbilsresandet kan bytas till kollektivtrafik och hur?
 • Hur bevakas transportaspekten bättre vid samhällsplanering?
 • Hur kan lokala och regionala styrmedel utnyttjas effektivast?
 • Hur påverkas vi av internationell utveckling, t.ex. EU:s betydelse?
 • Hur kan man utforma och sätta samman effektiva paket av styrmedel?

Godstrafik och Logistik

 • Vad krävs för att flytta godstransporter från lastbil till järnväg och sjöfart?
 • Hur kan samdistribution utvecklas?
 • I vilken utsträckning kan elektrifiering av vissa vägnät för tunga fordon (”elvägar”) bli ett komplement?
 • Hur påverkas vi av internationell utveckling, t.ex. EU:s betydelse?
 • Hur kan man utforma och sätta samman effektiva paket av styrmedel?