"Roadmap för ett fossilbränsleoberoende
transportsystem år 2030"

Slutrapport

pil Ladda ner rapporten

 

"Hur kan vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?"

Hur kan vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?

Åtgärder och styrmedel för en roadmap till ett fossiloberoende transportsystem som presenteras under Almedalveckan 2012
Utgivare: Elforsk och Svensk Energi

pil Ladda ner broschyren

 

"Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 : delrapport 2"

handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta_delrapport 2

Handlingsplan som presenterar de föreslagna åtgärderna.
Utgivare: Elforsk och Svensk Energi

pil Ladda ner rapporten

 

"Byggstenar till en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030"

Broschyr

Identifierade byggstenar till handlingsplanen som presenterades under Almedalsveckan 2011.
Utgivare: Elforsk och Svensk Energi

pil Ladda ner broschyren

 

"Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030"

Rapport

Visionsarbetet från 2010 där visionsscenarierna för transportsystemet presenteras.
Utgivare: Elforsk och Svensk Energi

pil Ladda ner rapporten

 

 

Dokumentation från konferensen den 7 februari 2013: Vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta
Utmaningar och möjligheter

pil Ladda ner dokumentationen från ELforsks hemsida

Konferens - "e-mobility NSR", Lindholmen Science Park, Göteborg 25 oktober 2012

pil Ladda ner presentationen

Konferens om en fossiloberoende transportsektor år 2030 och vägen dit

Svensk Energi, Elforsk, Power Circle, SWEVA, TSS tillsammans med Göteborg Energi organiserade den 13 september 2011 i Göteborg en konferens om ett förslag till handlingsplan för att nå riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Ett drygt 100-tal personer deltog och cirka 30 personer föreläste.